آخرین محصولات

دستگاه جوش الکتروفیوژن

دستگاه جوش الکتروفیوژن

دستگاه جوش الکتروفیوژن از ویژگی های اصلی دستگاه جوش الکتروفیوژن سبک بودن و دوزبانه بودن دستگاه می باشد.این محصول نسبت به سایر دستگاه های الکتروفیوژن موجود دیگر در بازار های داخلی و خارجی متفاوت است. از دیگر ویژگی های دستگاه جوش الکتروفیوژن روتنگران پارسه ذخیره سازی بیش از۳۹۰۰رکورد در حافظه داخلی و قابلیت افزایش این […]

ادامه مطلب ...
دستگاه جوش اکسترودر دستی پلی اتیلن

دستگاه جوش اکسترودر دستی پلی اتیلن

دستگاه جوش اکسترودر دستی پلی اتیلن دستگاه جوش اکسترودر پلی اتیلن جهت ترمیم لوله واتصالات پلی اتیلن و همچنین ترمیم وجوش لوله های پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد این دستگاه در نوع ها و سایزهای متنوعی تولید می گردد.دستگاه های جوش اکسترودر این شرکت در دو نوع گرانولی ومفتولی قابل تولید وعرضه می […]

ادامه مطلب ...
دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۸۰۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۸۰۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۸۰۰ در دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۸۰۰ تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان و پمپ روغن و گیج فشار داخل باکس هیدرولیک(پاور پک)نصب شده است که با شیلنگ مربوطه به دستگاه متصل می شود و از طریق شیربرقی اقدام به جوشکاری می نماید. دستگاه جوش پلی اتیلن برای خطوط انتقال […]

ادامه مطلب ...
دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۶۳۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۶۳۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۶۳۰ در دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۶۳۰ تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان و پمپ روغن و گیج فشار داخل باکس هیدرولیک(پاور پک)نصب شده است که با شیلنگ مربوطه به دستگاه متصل می شود و از طریق شیربرقی اقدام به جوشکاری می نماید. دستگاه جوش پلی اتیلن برای خطوط انتقال […]

ادامه مطلب ...
دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۵۰۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۵۰۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۵۰۰ در دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۵۰۰ تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان و پمپ روغن و گیج فشار داخل باکس هیدرولیک(پاور پک)نصب شده است که با شیلنگ مربوطه به دستگاه متصل می شود و از طریق شیربرقی اقدام به جوشکاری می نماید. دستگاه جوش پلی اتیلن برای خطوط انتقال […]

ادامه مطلب ...
دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۴۰۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۴۰۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۴۰۰ در دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۴۰۰ تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان و پمپ روغن و گیج فشار داخل باکس هیدرولیک(پاور پک)نصب شده است که با شیلنگ مربوطه به دستگاه متصل می شود و از طریق شیربرقی اقدام به جوشکاری می نماید. دستگاه جوش پلی اتیلن برای خطوط انتقال […]

ادامه مطلب ...
دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۳۱۵

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۳۱۵

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۳۱۵ در دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۳۱۵ تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان و پمپ روغن و گیج فشار داخل باکس هیدرولیک(پاور پک)نصب شده است که با شیلنگ مربوطه به دستگاه متصل می شود و از طریق شیربرقی اقدام به جوشکاری می نماید. دستگاه جوش پلی اتیلن برای خطوط انتقال […]

ادامه مطلب ...
دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۲۵۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۲۵۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۲۵۰ در دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۲۵۰ تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان و پمپ روغن و گیج فشار داخل باکس هیدرولیک(پاور پک)نصب شده است که با شیلنگ مربوطه به دستگاه متصل می شود و از طریق شیربرقی اقدام به جوشکاری می نماید. دستگاه جوش پلی اتیلن برای خطوط انتقال […]

ادامه مطلب ...
دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۲۰۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۲۰۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۲۰۰ در دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۲۰۰ تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان و پمپ روغن و گیج فشار داخل باکس هیدرولیک(پاور پک)نصب شده است که با شیلنگ مربوطه به دستگاه متصل می شود و از طریق شیربرقی اقدام به جوشکاری می نماید. دستگاه جوش پلی اتیلن برای خطوط انتقال […]

ادامه مطلب ...
دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۱۶۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۱۶۰

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۱۶۰ در دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک۱۶۰ تمامی متعلقات مربوط به شیرفرمان و پمپ روغن و گیج فشار داخل باکس هیدرولیک(پاور پک)نصب شده است که با شیلنگ مربوطه به دستگاه متصل می شود و از طریق شیربرقی اقدام به جوشکاری می نماید. دستگاه جوش پلی اتیلن برای خطوط انتقال […]

ادامه مطلب ...